0
Rome Diamond Lotus được xây thành những thời điểm gồm tổng hợp quỹ dân cư chủ thấp tầng Palm Residences, quỹ chủ cao tầng Rome Diamond Lotus và Rome Diamond Lotus, các tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm, cùng

Comments