0
Ώθηση στις αναπτύξεις γκολφ που προγραμματίζουν ο Όμιλος Λανίτη (Τσερκέζ Τσιφλίκ), η Μητρόπολη Πάφου (Τσάδα), η εταιρεία Agia Napa Forest Golf ltd και η Medgolf (Τερσεφάνου) επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με απόφαση

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments